Forening

Kammerherre Polled Hereford er medlem af Herefordforeningen. Foreningen består af ca. 500 medlemmer, der ligeledes har Hereford som deltids- eller fuldtidslandbrug.

Anni  har siden 2006 været formand i lokalklubben Nordjylland.

Foreningen har gennem årene givet os hjælp og gode kontakter til andre hereford-folk, fagligt som socialt. Foreningen arrangerer klubarrangementer i de enkelte lokalområder gennem klubbestyrelser, mens landsbestyrelsen varetager opgaver på landsplan.

Året højdepunkt i 98-området er Hjørring dyrskue.

Herefordforeningens hjemmeside finder du på www.hereford.dk