Foredrag.

Det er altid dejligt at fortælle om sit erhverv og store hobby, samtidig med at andre kan lære af de erfaringer og de praktiske opgaver omkring af holde kødkvæg.

Sådan gør vi det....
Sammen med Års landboforening har vi taget ca. 50 lysbilleder fra gården og vi var sammen med en limousinebesætning en del af et aftenarrangement for kødkvægsfolk.

Kursus for nystartere af kødkvæg.
Sammen med Aalborg Familiebrug har vi taget lidt flere og nyere lysbilleder fra gården til et kursusaften. Herudover havde vi 2 faglige indlæg med undervisningsmatriale, hvor del 1 var omkring alt fra fodring, valg af tyre, inseminering og del 2 var en over en hyldemeter reol med indhold fra Registreringsmappe, EU-ammeko-ansøgning, Hektarstøtte, EU-kontrolbesøg af ammekøer og handyr, regnskabsdel hertil, samt BVD-attester klar til EU-kontrol osv.

Vinaften og herefordkød.
Med forbrugeren som målgruppen har vi med 15-20 udvalgte lysbilleder fortalt om at holde hereford, og give dem en forståelse af kvaliteten i pasning og fodring af dyrene også betyder noget i det færdige kødprodukt.

BVD.
Vi blev smittet med BVD i 1995 og denne erfaring har vi holdt et par foredrag omkring. Dette skulle gerne være passe. Her 1.juli 2007 har vi nu nye regler, så vi ikke skal have sundhedsattester ved flytning af dyr.
BVD er en virussygdom, hvor koen som oftest kaster kalven.
Aktuelle sygdomme, som BSE (kogalskab) og Mund- og klovsyge kan du læse om på www.fdir.dk eller www.lr.dk