Foderplan
Hereford bliver fodret udenfor året rundt. 

Vi har en foderhæk for hver 20 store dyr.

Foderplan Køer:
Fodermidler Raps
kg
Byg
kg
NH3
kg
min.ral.
type 3
Vitamin
Goldkøer 1.kalvs
1 mdr før
0

0,25
0 0 8-10 250g 75 ugentlig
Goldkøer øvrige 0,5 0 10 0 250g 75 ugentlig
Malker 1.kalvs 1,5 3 0 8-10 250g 75 ugentlig
Malker øvrige 1,5 3 5-6 3-4 250g 75 ugentlig

Vi har ikke lavet hø de seneste par år, men i stedet ensilage. Det er mere sikkert med den danske sommer.

Foderplan Tyre:
Fodermidler Raps
kg
Byg
kg
NH3
kg
foderkridt min.ral.
type 3
Vitamin
200-250kg 0,7 4- 4,5 2-3  - 200g 75 ugentlig
250-300kg 0,7 - 2-3  - 200g 75 ugentlig
300-350kg 0,7 - 2-3  150g 200g 75 ugentlig
350-400kg 0,7 - 2-3  150g 200g 75 ugentlig
400-450kg 0,7 - 2-3  150g 200g 75 ugentlig
450-500kg 0,7 - 2-3  150g 200g 75 ugentlig
500-550kg 0,7 7-8 3-4  150g 200g 75 ugentlig
avlstyr 0,7 4- 4,5 ædelyst  - 200g 75 ugentlig

Kornet hæves i mængde med een skovl pr. sti, som de kan følge med til, ca. hver uge.

Vi skifter proteinfoderet ud, afhængig af prisen på soya.


Et godt råd: pas på/undgå fodermidlet korn 1-2 måneder før kælvning, da du fodrer kalven og ikke kvien/koen. Du kan nemt hæve fødselsvægten 5-10 kg ved forkert fodring.

Foderplan Kvier:
Fodermidler Raps
kg
Byg
kg
NH3
kg
min.ral.
type 3
Vitamin
200-250kg 0,5 1,5 3-4  0 200g 75 ugentlig
250-300kg 0,5 1,5 -  0 200g 75 ugentlig
300-350kg 0,5 1,5 -  0 200g 75 ugentlig
350-400kg 0,5 1,5 -  0 200g 75 ugentlig
400-450kg 0,5 1,5 -  0 200g 75 ugentlig
450-500kg 0,5 1,5 -  0 200g 75 ugentlig
500-550kg 0,5 1,5 -  0 200g 75 ugentlig
550-600kg 0,5 1,5 -  0 200g 75 ugentlig
600-650kg 0,5 1,5 7-8  0 200g 75 ugentlig
1 mdr før kælvning 0,5 0 ædelyst  8-10 200g 75 ugentlig

I år har vi helsæds-ensilage og mængden passer til at kvierne alene fodres med ensilage hele fodersæsonen. Kvierne kan gå ude og inde hele vinteren.

Kvierne fodres med ensilage 1 gang i døgnet. Foderbordet er lavet af telefonpæle og gummimåtter. Læs mere under staldindretning.