Dagbog for 2001, erfaringer og dagligdagen med hereford. 

Dato Emne Beskrivelse
03.01.2002 1 år med dagbogen Dagbogen har nu været små referater fra livet på landet, primært for at videregive gode som dårlige erfaringer.
1 år er gået, den blev startet, fordi nytårsaften er eneste nat, hvor dyrene skal være inde. Igen i år blev dyrene nervøse, brølede en del omkring midnat. Dette råd og meget mere er kommet til igennem året 2001.

Dagbogen stopper nu, men jeg vil gerne sammen med min mand Anders, videregive erfaringer, måske som en brevkasse eller artikler. Artiklerne er ofte bragt i herefordforeningens blad, som også er godt læsestof og anbefalelsesværdigt.

Lige nu har vi fået 7 flotte kalve efter Rosenkær President og vi skal til at tænke på løbning af køerne. Men lige nu er det godt vi ikke har tyr på marken, da disse er spejlglatte. Køerne har så kun en lille løbegård udenfor staldene, skal der lukkes tyr til, så vil vi helst have 2-3 tdr land, hvor de 40 køer kan gå.

Friland Hereford slagteaftalen gav 3,98kroner i overskud pr. kg ud over restbetalingen fra Danish Crown. Dette er med stor tak til herefordforeningens bestyrelsen, som har fået forhandlet denne aftale til stor gavn for hereford som race.

Tak til de mange læsere af dagbogen og opfordringer/ ideer til nye indlæg eller artikler skal være meget velkomne.

14.12.2001 Kalve efter Rosenkær Precident De første 2 kalve efter Rosenkær Precident blev født uden at vi var hjemme. Flotte kalve, en god ryg og meget lange i kroppen, levende kalve uden hjælp, en kvie og en tyr på hhv. 42 og 48kg. Tyren på 48kg er efter vores tyremor, hendes 7 kalv, hvor 2 halvbrødre er individafprøvet. Tiden vil vise, om hendes 3. tyrkalv også skal til Ålestrup. 

Kalvene er fotograferet, men tiden er til julebagning og ikke redigering af hjemmeside.

Ellers er besøgende altid velkomne, brug julen til at se dyr i det nordjyske. Vi har pt. kvier og tyre til salg. Der er udsolgt af drægtige dyr.

05.12.2001 Hereford-klubmøde Besætningsbesøg og julebingo. Reserver dagen.
15.11.2001 Vejninger 8 tyrekalve på 7-8mdr.  fravænnet og vejet. 6 stk over 300kg og en enkelt på 400kg.
14.11.2001 Kødkvægsmøde Mødet på Rold Gammel Kro med Mogens Hansen, LR og Kjærsholmgård, Skive med 200 angus ammekøer var en utrolig spændende aften.
Selvom vi har 20 års erfaring med kødkvæg, så lærer vi stadig og kan udvikle vores eget landbrug.
Kjærholmgård benyttede magnesiumoxyd direkte på græsset, strøet med en centrifugalspreder. En anden avler kunne undgå tynde maver på rajgræs, ved at give græsset ved hver stribegræsning.
31-10-2001 Individafprøvning 1 vejetal fra Ålestrup er modtaget. Indsættelsesvægten på Kammerherre Silas er 326kg. 
25-10-2001 Nyfødte kalve I går fik Anders canadier ko kalv nr 11. En insemineringskalv, den eneste kalv vi skulle have efter den australske tyr WIRANYA BATAVIA S5. 
Yes, det blev en tyr. Vores kommende avlstyr, og den må gerne tegne til en tur omkring Ålestrup til individafprøvning.
Derudover har vi fået kalve efter SMH Jerry, Goldbar Vision og Roost Mister.
12-10-2001 Hestetrailer Til salg.
Vores hestetrailer bruger vi næsten aldrig, så den annonceres til salg. Se billed, beskrivelse mm. 
10-10-2001 Garantier ved indkøb af dyr Mogens Hansen, LR, har skrevet en artikel om dette i Hereford-bladet. 
Hvis der efter en tyr, er een drægtig ko, så er denne tyr i orden. Tilsvarende kvier, så skal de kunne blive drægtige.
Da vi sælger enkelte kvier, som slagtekvier og således prisen derefter, så sørger vi får, at dette tydeligt fremgår af fakturaen, så der ikke kan blive tilbageløb på disse. Hovedparten af vores salg af hundyr, er drægtige kvier eller køer.
Tyre, der går herfra, er derimod altid med avls-garanti. Øvrige tyre går direkte til slagteriet.
Med hensyn til tyre, er det vigtigt, at kunden er meget opmærksom, når en ny tyr indsættes i sin besætning. En handel, hvor tyren ikke er avlsdygtig, handles tilbage med tyrens slagteindtægt og salgsprisen. Men køberen står med en flok ikke drægtige hundyr og det skal helst ikke først opdages ved indbinding.
I vores besætning med 60-70 løbninger årligt, da får unge tyre de mindre flokke. Til de 2 store flokke på ca.20 hundyr anvendes minimum 2 års tyre.
I december 2000 købte vi en god 15mdr's kvie, som startede ved tyr i ca. 2 1/2 måned. Lige nu har vi ventet 4 uger på kalven og måske var hun i brunst i weekenden. Da vi ikke drægtighedsundersøgte kvien en 3-4 mdr efter købet, så er det ikke noget, vi vil gøre noget ved nu. 
Vi kunne dengang have brugt penge på dyrlæge og medicin til brunstsynkronisering. Men vi er også af den mening, at et avlsdyr selv skal kunne blive drægtig, og havde det været et af vores egne hundyr, så havde vi ligeledes slagtet dette.
7-10-2001 Dyrene hjemme De sidste kalve, kvier og køer er hentet i vores lejede eng, ca. 10 km. fra gården. Vi(Anders og jeg) hentede 14 dyr i 2 læs, med kreaturvogn med hydraulisk hæve/sænke af kassen, lidt halm bagerst i vognen og lidt korn oveni, så går det utrolig nemt.
Der skulle gerne være rajgræs og stribegræs af en kløvermark til medio november til dyrene. Indtil da, får de kun halm i foderhækkene.
25-9-2001 Verdenshistorie og virus. 11. september, en dag i verdenshistorien.
Ugen efter frygt for virus på pc og hjemmeside. Dette er undgået, heldigvis henter vi jævnligt nyeste version af virusprogram, samt tager backup af data på pc'en.
Dette kan ikke gøres for tit!!!
9-9-2001 Halmstak 2 stakke halm hver med ca. 100rundballer er stablet og dækket ned med plastik.
Da rundballerne har fået vand i ugen på marken som ved stakken inden vi dækkede ned lørdag morgen, har vi givet 2% ammoniak og ikke som normalt kun 1%. Vi giver ammoniak for at holde halmen frisk, ikke for at lave ludbehandlet halm.
Halm til strøelse dækkes ikke ned, men står ude vinteren igennem.
3-9-2001 Oversvømmelse og mandag Vi har taget en tyrekalv fra i søndags. Tyrekalven gik igennem mellemrummet i combilågen og havde fået skubbet til en vandhane på fodergangen. 2 stier var fyldt med vand, da vi skulle fodre til aften. så alle tyrene blev flyttet. Jeg har været i gang med greb og kost for at gøre trug trug rene, mens Anders har tømt de 2 stier med traktor og aflæsservogn.
Herlig, herlig og en erfaring rigere, men fodringen startede med "Åh nej!"
26-8-2001 Dele kvie- og tyre-kalve Kalvene er nu godt 5 måneder og kvierne begynder at komme i brunst.
Vi har delt køerne, så der ikke går en foldtyr, samt køer med tyrekalve ved køerne med kviekalve. Tyrene tages op på rajgræsmarker omkring gården, hvor tyrene starter  med at gå i kalveskjul. En af tyrene skal til Ålestrup, så han skal fravænnes allerede godt 6 måneder. Tyrene fravænnes ca. 7 mdr og kvierne 8 mdr.
Vi giver ren valset korn i kalveskjulet.
20-8-2001 Besætningslisten Hvis vi vil have udskrevet Løbetyre med afkomsoplysninger, så skal vi selv meddele til registreringskontoret, at tyren er en løbetyr. Ellers udskrives den kun med egne tal under ungtyre.
Vi har bestilt besætningslisten med en fast termin, så vi får den hver 2.måned. Den giver et godt overblik, om alt er indberettet korrekt.
12-8-2001 Høst Høsten er i gang. Vi startede med vinterraps i går.
I dag regner det igen. Så dagens opgaven har rengøring ved kornsiloer, hvor vi har fejet det sidste gammel korn og melstøv op.
12-8-2001 Efterårs kælvninger Ud fra besætningslisten fra kødkvægsregistreringen, har jeg udarbejdet en liste med de køer og kvier, der kælver fra sidst i september til december i datoorden til opslagstavlen.
Vi får 16 kalve i denne periode.
05-8-2001 Aktive avlsbesætning Kriterier for dette er:
-alle kalve skal vejes

Derudover anbefales avlsparametre som:
-individafprøvning af de bedste tyre
-brug individafprøvede tyre som foldtyr og inseminering
-kåring af hundyr

Alle ovennævnte punkter arbejder vi med, dog med undtagelse af kåring af hundyrene. Vi har kåret hundyrene frem til 1995. Vi ser ikke økonomien i kåring af hundyrene. Men vi er enige med Kibsdal, der i bladet anbefaler ultralydsscanning af hundyrene. Vi vil gerne kunne ultralydsscanne vores kvier og sortere kvierne på disse tal, hvilke kvier bør vi slagte og hvilke skal ind i avlen.
I dag sorterer vi hundyrene på deres 1 års vægt og efter første kalv sorterer vi igen ud fra kviens kalv, dennes vægt 200 dage og/eller 365dage. Det vil sige vi selekterer på moderens mælkeegenskaber og tilvækster som objektive tal. Tilsvarende kåringen er subjektiv, hvad øjet ser, således vurderer vi også kalvene. Når vi har 25 kvier på række ved fodring, sorterer vi de smalle fra, og vurderer bagparter ved en tur bagved kvierne.
Klik her for at se kvier ved foderbord i ny stald.

Ud fra disse kriterier har vi  slagtet udenlandsk afstamning, da disse var ringere end det danske materiale. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi har en bedre kalv efter en foldtyr eller et dansk 50kr's strå, end de 300-400kr, som et udenlandsk strå ofte koster. Den udenlandske afstamning er altid nemmere at sælge, da den sjældent konflikter afstamningsmæssigt i købers besætning. Men i dette tilfælde skal vi være avlere og slagte det udenlandske.

I 2002 får vi 70% kalve efter individafprøvede tyre, 10 % insemineringskalve og de sidste 20% er efter en helebror til individafprøvet inseminerings-tyr.

Landbrugets Rådgivningscenter bør skrive lidt om priser på deres ydelser. I en besætning af vores størrelse, har vi en besparelse på ca. 5000kr årligt, om vi vil have navnet Aktiv Avlsbesætning eller blot være en aktiv avlsbesætning i praksis.

05-8-2001 Flot herefordblad Herefordbladet er kommet og det er altid interessant at læse erfaringer fra andre besætninger.
I vores ferie har vi besøgt enkelte hereford-folk, både for at se dyr, men også at kunne mødes over en god middag. Det er jo herligt og hyggeligt.

Hvis du ikke har herefordbladet, så se på foreningens hjemmeside www.hereford.dk

20-7-2001 Ammekvote Ammekvoter købes. Vi ønsker at købe 10-12 kvoter.
17-7-2001 Slæt Udbyttet på de 15 tdr land græs blev 96 rundballer og på de 5 tdr land med helsæd blev til 40 rundballer. Der blev taget billeder denne gang. Anders Kristian, vores søn og vores maskinstation klagede sidste gang over at hjemmesiderne indeholdt for mange billeder af de "hvid-hovede" og ingen maskiner.
16-7-2001 Individafprøvning En 4 mdr's tyr er udvalgt og tilmeldt til afprøvning i Ålestrup. Han er efter Kammerherre Mac, 297. 
16-7-2001 2. slæt græs og helsæd Græsset er slået i dag. På onsdag slåes helsæd og græs og helsæd wrappes samme dag.
Vi får ca. 100 rundballer på onsdag, og dermed godt 320 rundballer til vinteren.
14-7-2001 Slagteresultater De første resultater efter Glomsdal Gajus, kvægavls-insemineringstyr har givet gode resultater. 2 i klasse 7, 3 i klasse 8 og 2 i klasse 9.
De 2 tyre i klasse 9, herunder tyren 430, har været salgsdyr til avl, men er de først 15 mdr. og ikke solgt, så bliver de tilmeldt Friland Hereford.
12-7-2001 Plantage flue Vi havde sidste år 3 kvier, der blev fluestukket. Vi forebygger med flusa, som vi giver med en eengangs-sprøjte. Det kan gøres på 2 meters afstand. Vi har valset korn med ind i hegnet til at lokke kvierne med. 
Behandlingen skal ske i næste tørke-periode. Lige nu, hvor der er fugtigt, er det ikke et problem.
02-7-2001 God Sommerferie Så er der sommerferie for hjemmeside-opdateringer.
Alle hereford-besøgende er selvfølgelig velkomne til at se eller købe dyr.
Erfaring: Søgemaskiner skifter ikke gamle web-sider ud fra den ene dag til den anden. Så en anden gang vil jeg overveje ikke at slette en side, der først er oprettet. Selvom siden blev slettet primo juni, så giver forskellige søgeord på Jubii stadig hit, selvom siden er slettet. Jeg har nu oprettet sider, der dirigerer videre.
26-6-2001 Kælvning Så er vi igennem alle kælvningerne. 47 kalve. De næste kalve kommer efter høst sidst i september. I høsten vil vi ikke bruge tid på opsyn ved kælvedyr.
6 kvier har kælvet, 5 uden hjælp og en enkelt let med hjælp. Det var den sidste i går og den var lige 5--8 kg tungere end dem der blev født for 3 uger siden. Det gode græs indvirker på højere fødselsvægt.
26-6-2001 Dyrlæge Dyrlægen har behandlet tyren og han havde heldigvis ikke feber. Det er feberen (39-40grader) der kan gøre tyren viril. 
25-6-2001 Klovbyld En af tyrene er hentet hjem. Vi skal have dyrlæge i morgen. Vi har siv i de vådeste folde ned mod åen, så det sker normalt for et eller to dyr hvert år. Denne gang er det en tyr og en omgang pencilen kan sætte hans sædproduktion i stå i 2-3 måneder. 
25-6-2001 Ensilage 1.slæt i nogle lave kær-jorde er slået og ensileret. 64 baller på knap 5 tdr. land. Græsset var lige rigeligt stort, men der har været for vådt at køre indtil nu.
Prisen for presning og indpakning i rundballer er 85kr for 50 og derover, 95kr under 50 stk. 
I artiklen græsensilering er prisen højere, da presning og indpakning var 2 arbejdsgange i 1997.
23-6-2001 Klovbeskæring I et normalt ville vi på denne tid have dyrskuer. Alle dyrskue dyr klovbeskæres, samt de enkelte køer, der trænger til det. I år er det kun en enkelt ko. En 2 års tyr skal også beskæres, da han er solgt.
12-6-2001 Ensilering 164 rundballer er ensileret. Vejret holdt med tørvejr siden lørdag, så det skulle blive godt.
09-6-2001 Salg af dyr Kammerherre Morten, 2 1/2 års tyr er solgt til Mogens Høj, Pandrup. Tyren har løbet alle kvierne sidste år og det har været herligt, at alle kvie-fødslerne i år har været helt uden hjælp. 
Vi har een drægtig kvie tilbage til salg, men nu er vi så langt henne på sommeren, at kunderne med fordel i stedet kan købe en ko med kalv, der er drægtig.
09-6-2001 Græsensilering Vejrudsigten er fulgt de sidste 5-10 dage, beslutning blev taget at nu klipper vi, så lige nu har vi 18 tdr. land liggende. Det skal pakkes ind på tirsdag, så har det ligget i 3 dage. Vi vender ikke i græsset.
29-5-2001 Dagens bedste nyhed Vi fik udbetalt ammekopræmie og handyrpræmie i onsdags. Der var trukket for 6 dyr med fejl, men dette kunne i dag bekræftes, at alt var korrekt herfra, men at Fødevareministeriet har meddelt:
Vi har haft nogle edb-tekniske vanskeligheder med udskiftning af dyr i holdeperioden, hvorfor disse fejlagtig er blevet sanktioneret.
29-5-2001 Salg af dyr 6 tyre er tilmeldt Friland Hereford. Vi er godkendt af Dyrenes Beskyttelse og igennem herefordforeningen er aftalen indgået. Der gives notering plus deling af puljen for salget af friland-kødet. 

Danish Crown er 2 uger bagefter med slagtninger, så dyrene tilmeldt i uge 21 bliver heller ikke afhentet i denne uge.

14-5-2001 Tyre-ring Tyreringe i 3-års tyrene kontrolleres inden de lukkes ud for sommeren. Den ene tyrs ring var slidt til halv tykkelse, så den skal skiftes. Læs om isætning af tyre-ring
13-5-2001 Flytte dyr Anders og jeg flytter dyrene selv. Når vi går ene 2, går det hele stille og roligt. Det tager lidt tid at dele flokken, de rigtige køer og kalve tages fra. En lille flok af gangen køres ud. Vi har 3 køer med kalve eller 5-6 kvier i vognen af gangen. 
13-5-2001 35 dyr over asfaltvej Ikke alle dyr køres hjemmefra. En del skal fra gården og ned over 2 veje til græsset ved åen.
Kalve på ca. 1 måned skal over asfaltvej 1. gang. De 2 led på hver side af vejen kan nå i vejens bredde. Trafikken er begrænset, men vi kører en traktor med plov på tværs af vejen, så bilerne på afstand kan se, der er spærret. Inden vi åbner over vejen, har vi hegnet bag om flokken med en hurtig hvid nylontråd, så hvis en kalv sætter tilbage, så skal den ikke hentes i fjerneste hjørne. 
Anders og jeg er bagved flokken, og knægten har en spand med til at lokke køerne med.
11-5-2001 Arbejdsskade Starten af St. Bededagsferien.
Som du kan læse ovenfor, så går det hele stille og roligt, når vi genner dyr ene 2. Anders skulle bare flytte en kalv frem til sin mor og ud af flokken, hvor han holder om fange-gitteret. Kalven trykker mod jernet, hvor Anders's tommeltot kommer imellem. 5 cm flænge.... Skadestue, 3 sting og clips. 
Hånden har det bedst lidt i vejret, så vi ændrer lidt på den normale arbejdsfordelingen i stalden.
10-5-2001 Magnesium Jeg skrev ikke sidste gang vi havde dyrlæge til en nykælvet ko der ikke kunne rejse sig. Men hun havde magnesium-mangel. Hun var mager og vi havde ikke fået fravænnet hendes forrige kalv, da den ved 6 mdr var lille nok. Hun kælvede med knap 10 mdr. mellemrum. 
I går havde vi en type engelsk fed gammel ko, der 4 dage efter kælvning ikke kunne rejse sig. 
Magnesiummangel ved kødkvæg er hele kroppen, der mangler magnesium. Mælkefeber er kun magnesiummangel pga. den store mælkeydelse. Så dyrlæge og magnesiummangel ved ko nr. 2, kan være et tegn på et generelt mangelstof.
Vi har købt mineralfade (80kg's murerbaljer, ca. 900kr) der også indeholder melasse. Melasse smager utrolig godt, så man skal være opmærksom på, at de kan æde det som slik. Men kan det spare en ko, så er det pengene værd. Vi køber dog vitfoss ammeko sommer hhv. vinter, samt i går også brændt hvidt magnesiumpulver (25kg's sæk fra norsk hydro), som vi lige strækker spanden en del med, så melassen ikke ædes som slik.
11-5-2001 Salg af dyr Vi har kun eet besøg om dagen af kunder der ønsker at købe dyr, regler grundet M&K, men forholdsregler som er nødvendige, så længe England har nye udbrud.  
6-5-2001 Lette kælvninger Kvierne kælver med kalve på 30-35 kg, herligt og nemt, så vi ser ikke kælvningerne. 
35 dyr er kommet på græs i denne weekend. 
01.05. 2001

Hegn

Græsset er 14 dage senere i år end sidste år. Vi sætter hegn,det er heldigvis begrænset hvad skader der er sket i vinter.
Gamle dræningskort er fundet frem, og vi har fundet og åbnet nogle gamle dræninger, det virker. Derudover har vi grøftet i vores eget kær, det er det eneste der hjælper.  Men det vi forpagter har det meget vådt, men her vil vi ikke sikre grøftning, når vi ikke ejer stykket.
30.04. 2001

Dyrlæge

Ida var her for at tage BVD-prøver, så vi kan sælge dyr uden blodprøve på hver enkelt de næste 4 måneder.
Derudover var gipsen taget af kalven, der for en måned siden brækkede benet, så dyrlægens eksperiment lykkedes. Det var første gang Ida satte gips på en kalv. Benet var helet flot og ikke deform. Kalven er en tyr, så den kan nu blive en slagtekalv, og vi undgik aflivning af kalven.
Se kalv med gips-ben, klik her.
16.04.2001 Forår Tilsåningen er næsten overstået. Kun enkelte marker op til husene, hvor vi stadig har dyrene mangler.
Græsset gror ikke pga. de kolde nætter. Nogle år har vi kunnet flytte de første køer fra gården 15. april.

En rundtur på gården er blevet redigeret og tilføjet hjemmesiden her i påsken. Har det interesse?

Jeg vil gerne skrive noget om de sygdomme vi ser ind imellem.
Vi har erfaret at forbrugeren har svært ved at skelne mellem BVD, IBR, BSE. Det er 3 vidt forskellige sygdomme, sidstnævnte kogalskab, mens de førstnævnte alene er økonomisk belastende og ingen sundhedsfare.

08.04.2001 Salg af oksekød Vi har lige solgt oksekød, og det er altid dejligt med de positive kommentarer fra kunderne, "det kød kan vi ikke købe i butikkerne, men kun her ved Jer".

Vi har selv kørt en ungtyr til Hadsund slagteri, efter at fødevareregion nord havde udstedt en kørselstilladelse.

Vores kunder fik kødet leveret i fredags og der var kommet nye opskrifter om kalvekød, som de får med hjem.

Det er vigtigt at medsende opskrifter, så de enkelte kødstykker anvendes korrekt.

Jeg forventer at oprette nogle af mine bedste opskrifter her på hjemmesiden i løbet af foråret.

Vi sælger oksekød næste gang primo maj. Det er faktisk kalvekød, da dyrene kun er 14-15 måneder.

28.03.2001 Mund- og klovsyge Heldigvis er Danmark stadig fri.
Men vi kan ikke være forsigtige nok.
Ingen unødige besøg i stalden.
Måske skulle jeg skrive på hollandsk. Jeg så gerne Ritt skrev ud til samtlige landbrug.

Weekendens generalforsamling i herefordforeningen startede hjemme med et bad, til Brædstrup, Pejsegården og hjem og i bad igen. Som Mogens Hansen udtrykte, skulle der være en farisæer imellem.

24.03.2001 Græspleje De sorte pletter i vedvarende græsmarkerne repareres. Vi bruger en almindelig såmaskine. 
Det giver også lidt nye kløver i marken.
Omlægning af græsmarker sker i august/september, hvor vi sår vedvarende græs sammen med rug.
20.03.2001 Slagtning Vi er i gang med at udfylde et specielt skema til Fødevareregion Nord, så vi selv kan køre en kalv til Hadsund slagteri. De udsteder en tilladelse til flytning af det givne dyr på det givne tidspunkt.

Situationen i England, her er kurven stadig stigende med de daglige nye besætninger. Det er utroligt, herhjemme vil det aldrig komme så langt, der har vi et helt andet veterinært system, men det hjælper jo ikke England lige nu.

17.03.2001 Kompost / møg  Lørdagen blev brugt til at køre kompost/ møg på græsmarker og arealer, der skal dyrkes til foråret.
Vi bestiller en vognmand i stedet for maskinstation til at flytte møg til Sønderholm (8 km væk). Lastbilen discinficeres bagefter. Vores egen møgspreder anvendes til fordeling. Vi undgår at køre igennem 2 byer og forbi en række landbrug med maskinstationens møgspreder og møg herfra, samt denne er mere vanskelig at discinficere efterfølgende.
13.03.2001 Mund- og klovsyge Seneste tilfælde i Frankrig overskygger dagligdagen og vi kan løbende følge med i udmeldinger af reglerne til at udvise den største forsigtighed.
Der er i weekenden ringet til vores kunder, at næste levering af kalvekød er udskudt på ubestemt tid. Vi havde kun et enkelt dyr til slagtning, og der køres i øjeblikket kun een gang til slagteriet, så det er kun til besætninger, hvor der kan hentes hele læs.
04.03.2001 Udbinding om vinteren,

ny tyr lukkes ud.

Anders kom og spurgte, hvornår President sidst havde været i hegn?
Svaret var 1 år siden, da han er sendt til Ålestrup 1/2 år gammel.
Så er vi lidt nervøse. Hegn kan ikke repareres på denne årstid. En knækket pæl og vi kan ikke grave en ny ned.

Men det gik bare stille og roligt, med hans 800kg så skulle der rases lidt af kådheden, ny sne skulle også undersøges.

Vi fik løbet den første ko i går, så han er i gang med arbejdet, så vi får kalve først i december.

Kalve, der fødes om vinteren lærer hegn med det samme, da vi i ny stald, har skillerum med hvide bånd og telefonmaster.

Tyren i kviehegnet tages ind, da President skal ud til køerne.
Vi har aldrig 2 tyre til at gå på hver sin side af et hegn.

04.03.2001 Papirarbejde Papirarbejdet omkring dyrene er en ugentlig begivenhed. Skift af de 2 tyre registreres, afslutning af løbninger og start.
Husk altid 6 uger mellem skift af tyr, hvis det er i samme hegn. Hvis det er under 6 uger for samme hundyr, så skal du faderskabsbestemme alle kalvene.
03.03.2001 Kød- og benmel Husk at piller til katten, kattefoderet indeholder kød-og benmel fra kreaturer, så hold kattens foder langt væk fra kvæg-foderet.
01.03.2001 Mund- og klov-syge i England Landsbladet for denne uge er læst og forhåndsreglerne for mund- og klovsyge diskuteres.
Her i huset er børnene og jeg parate til at flytte hjemmefra til farmor/mormor, hvis det skulle ske her. Vi skal være væk inden det konstateres af dyrlægen.
Vi kan ikke undvære begge vores job i 1,2,3 måneder afhængig af, hvor land tid, man bliver isoleret.

Agro Nord er aflyst. Herfra skal lyse tak til de herefordavlere, der havde sagt ja, til at repræsentere racen deroppe, vi håber der bliver muligheden næste år. Jeg havde udtaget 5 hereford.

Hvis landmænd skal mødes, så anbefales det,  ikke at gå i stalden indenfor 48 timer efter. 

26.02.2001 Ny avlstyr ankommet Rosenkær President ankommet her kl. 20.00.

Vil du se et flot billede af ham, så klik
her.

Vil du bruge ham som insemineringstyr, så læs mere om ham på www.hereford.dk.

Måske var det et kvarter i lukketid. Pga. mund- og klovsyge i England, så stopper de måske transport med dyr, således kunne han været strandet på Viking kvægavls-station.

25.02.2001 Ring i tyr Jeg har besvaret besøgende på herefordforeningens hjemmeside.
Vi bruger normalt dyrlægen til at sætte ring i en tyr, hvis vi kan samle flere småopgaver til ham ved samme lejlighed. Det kunne være 4 mdr's prøven for BVD, så vi løbende kan sælge dyr.
Vi har også en speciel tang, hvor vi kan trække ud i huden og sætte ringen ind. Vi bruger ofte brintoverilte til at desinficere, lidt ind i en injektionssprøjte og det gør vi i et par dage. 
25.02.2001 En ridse i en ko-patte Nu jeg lige skriver om brint-overilte.

Dette er yders sjældent, men det kan ske om sommeren, selv om de går med en kalv. Fluerne kan være så anmassende og irriterende for koen, at vi lige  bruge lidt brint-overilte i en injektionssprøjte og på god afstand lige ramme patten. Jeg skrev god afstand, da det ikke er sjovt at være ko, men det bruser lige lidt op og det virker.

25.02.2001 Kælvninger Vi er nu oppe på 18 dejlige forårskalve.

Jeg skriver lidt om det under punktet tyre, men det er herligt at kælvninger går let og uden hjælp. De 2 tyre vi anvendte sidste år giver kalve med fuldt tilfredshed.

Kvierne skal have kalve medio maj, så kviekælvningerne og disse førstekalvskøer er de sidste vi flytter fra gården og på græs i engene.

Vi har mistet 3 kalve, men det har ikke været arvelige årsager. Vi har haft en kvie, der er gået i kælvning om natten og kun et ben var fremme. Denne kalv var død om morgenen. Så har vi haft en kvie, der slikke sin kalv så kraftigt, at hun slikkede alle tarmene ud på kalven. Kalv overlevede ikke operationen, men døde et døgn efter. Af de ca. 500 kælvninger vi har haft, så er det første gang her. Så har der været en død pga. diarre eller måske en tilstødende lungebetændelse, kalven var i behandling for diarre, men kunne måske have givet den lidt mere elektrolyt eller den skulle have været på mælkeerstatning. Ud over piller fra dyrlægen, så kan vi også godt bruge lidt rødvin på en diarre.

22.02.2001 Forår 15 dejlige forårskalve og flere kommer til.

Det kan være lidt surt at fodre her de sidste par måneder af fodersæsonen, samt hele den trykkede stemning og dårlige priser for kødkvæg.

Nye kalve kommer som et herligt pust, nyt liv, nye kalve efter nye afstamninger, ser de sunde og lovende ud?

22.02.2001 Skal PC'en vælge din nye avlstyr? Tiden er ikke lige til tid på hjemmesiden, men artikler fra herefordbladet, vil jeg finde frem.

Jeg har skrevet en artikel, Skal PC'en vælge din nye avlstyr?
Brug s-index som et værktøj, men start bilen og kør rundt og se flere tyre, inden du vælger.

Besøgende er altid velkomne.

16.02.2001 Rosenkær President Rosenkær President, første danske tyr over 2kilo ved individafprøvningen, er nu færdig og der er tappet 4000 sædportioner efter ham, som er på vej ud til inseminørerne.

Vi glæder os til at ham kommer hertil ca. 1.marts. 
2071 g daglig tilvækst, et lavt foderforbrug, høj fravænningsvægt lig med gode malkeegenskaber hos moderen, lette kælvninger hos moderen og kåringen på Ålestrup med 54/56cm i hofte-/omdrejertal. .
Med disse hofte/omdrejer-bredder, så er vi ikke bange for tilbagegang på klassificering, og resultaterne vil tidligst komme her om ca. 2 år.

12.02.2001 Drægtige kvier sælges Vi har 14 drægtige kvier, der kælver ca. 1. maj.
Salg af levedyr er lidt trægt, det kunne være sjovt at sælge halvdelen.
12.02.2001 Friland Hereford Der skulle findes 2 tyre til prøveslagtning, men desværre var vores slagte-tyre ikke tunge nok.

Vi sendte lige de ældste hen over vægten.

Avlstyrene blev vejet i samme ombæring, her er flere spændende emner til måske 
"din kommende avlstyr".

04.02.2001 10 minus grader. Et par steder i marken har vi ikke de frostsikre drikke-trug, som du kan se beskrevet under vores nye stald.
2 spande kogende vand måtte bæres i marken og det fik heldigvis vandet til at løbe igen.

I sommer havde vi planer om at købe et frostfrit drikkekar mere, men det blev ikke til. Desværre kan det ikke opstilles om vinteren. (Der skal graves ned i frostfrit).  Sommetider skal projekter i landbruget ikke udskydes for længe, så vi som her, får prioriteret forkert.

19.01.2001 Levering af dyr Når vi har solgt dyr og kunden selv skal hente dem, så det ofte at de hentes i en hestetrailer.
Det er også sikkert, at vi føler et stort ansvar for at dyrene leveres, hvor det hele går stille og roligt.
Da vi har alle dyr i løsdrift er det som regel førstegang, at dyrene skal se et reb.
Vi binder dem op en 3-4 dage i træk, en times tid. Men denne gang var tiden ikke til dette, men det blev en time før.
Men hereford er dejlige dyr at arbejde med, så efter 5 minutter, så var de 2stk.  8 mdr's kvier færdige med at rykke i rebet.  Første gang de skulle flyttes i et reb gik derfor gelinde.

Dyr, der leveres til slagtning, også vores returslagtninger, hentes altid af vores vognmand. Her kan vi læsse dem løst og dyrene har været fritgående i hele deres liv.

31.12.2000 Nytårsaften Dyrene går ude året rundt, på nær nytårsaften.
Denne ene dag om året, bliver alle porte lukket, så vi har dyrene inde.
Hvorfor?
Fordi vi et enkelt år oplevede en flok køer galopere. Der var sne og meget lyst i vejret. Støjen fra fyrværkerierne i horisonten opskræmte dyrene, så vi satte en fodring i gang lige over midnat, for at få dyrene til at falde til ro.
06.12 2000 EU-kontrol For første gang i flere år, fik vi ikke kontrol i ammeko-perioden.
Vi har altid været udtaget til årlig kontrol, både fordi vi har mange kvoter, men måske også fordi vi en årrække havde 2 besætningsnr. En hovedbesætning og et under-besætningsnr.
I sommeren 1999 valgte vi for at gøre det administrative arbejde med dyreregistreringen enklere, at slå de 2 besætninger sammen.

Jeg har skrevet en artikel til herefordbladet om det at have kontrol. Husk det er EU-kontrollen, der er myndigheden og at pengene er en god hjælp til økonomien i kødkvæg. Ammeko-præmien dækker vedligeholdelsesfoderet til din ko.

21.10.2000 EU 2 tabte øremærker ved kontrol 12. oktober 1999 blev afgjort og kom til at koste 4500kr i sanktion.
Lige nu dobbelt-mærker vi alle køer født før 1-1-1998, så det ikke bør ske igen, men vi har med dyr at gøre, og vil aldrig kunne garantere dette.
Vi mister ca. 4 øremærker i gns. om måneden.
2 gange har vi haft kvier, der indenfor en uge har tabt begge øremærker.