Dagbog startende 2010-10-24, erfaringer og dagligdagen med hereford. 
Tidligere dagbøger, 2009/2010, klik her, 2001, klik her

Denne dagbog stopper og i stedet kan du følge os på facebook. Her lægger vi løbende billeder og beskrivelse op af vores aktivitet i landbruget.
   Mød os på facebook  
Dato Emne Beskrivelse
28.02.2014 Anders bliver pensionist Vores store hobby og fritidsinteresse bliver for Anders fremover hans fuldtidsjob. 
Vi vil ikke sælge landbruget, for at han kan gå på efterløn. I stedet går han tidligere på pension, sammen med indtægt fra landbruget. 

De første 3 landbrugsredskaber er slebet ned og malet op igen, så alt er ikke fodring og pasning af hereford. Maskinerne er klar til forårsarbejdet.
Vi har ca 45ha som dyrkes med foder og planteavl, resten ca. 20ha er lagt ud i græs eller vedvarende græs. De nærmeste dage skal der køres mug ud og det skal pløjes ned indenfor 6 timer.
06.02.2014 Hypotrichosis I forbindelse med klargøring af 5 ungtyre fra 2013 til salget til Letland og Vitskøl, skulle disse testes for hårløshed.
Positiv overrasket blev vi, da 1025 var fri HYF, 1025 har en MF, som er bærer.
Men 1 ud af de 5 faldt og er bærer. Vores 1040 er HYC, og langt tilbage i stamtavlerne MFFFF fandt jeg WNH Fortress. Vores 1040 var nok den bedste ryg og muskelfyldte, ikke den højeste, efter Moeskær Router, brand ærgerligt.

Oversigt: klik her.

3.3.2014:
Når et dyr er testet fri for hårløshed, så har dyret ikke genet fra hverken sin mor eller far.

Testresultat ses øverst til højre på stamtavlen, lige under faderskabsbestemmelsen.

05.02.2014 web / facebook Følg Kammerherre Hereford på FB, her kommer løbende lidt billeder fra staldende. Find link til FB fra forsiden.

Hjemmesiden holder fortsat artikler fra alt fra marker, foderplaner, staldindretning mm. Stamtavler, besætningsoversigt opdateres løbende. Der kommer nye stamtavler ved fødsel, vejning.
21.04.2013 Forår Forårsarbejde i gang, de sidste 14 dage har været lange arbejdsdage. Anders har kørt mug ud, pløjet, sået og tromlet ca. 15ha. Endnu mangler de 2-3 ha hvor dyrene har gået i vinter.
De næste par uger er det reparation af hegn, så vi kan begynde at køre dyr hjemmefra når der er græs nok. Græsset er da begyndt at blive grønt, men der skal foder med ud 1. maj.

Foråret kælvninger går rigtig godt, vi har kun hjulpet ved en kælvning ud af 28 kælvninger. Vi så 2 ben og en ko med krummet ryg, det er et dårligt tegn. Så vi fik gennet koen ind og i fangegitter. Den blev undersøgt og kalven lå baglæns. Fødslen gik godt, vi fik kalven ud i et stort træk, da bagpart var kendt, så navlestrengen sprænger og hovedet kommer ud så hurtigt, at kalven ikke når at trække vejret inde i koen og drukner. 
Nu har vi så det "lille" problem, at moderen ikke synes hun havde fået en kalv, så hun sparker ved diegivning. Det håndterer vi med i sparkebøjle, men vi skal så være der ved hver malkning. Bøvl. Der går ofte 14 dage, så accepterer de kalven, men det tager tid. ca. 20-30 min hver gang kalven skal have mælk.

Der kommer en fotorunde med forårets kalve og en nyfødt kalv.

Trods lidt ekstra arbejde, så er foråret med nye kalve, græsset grønnes, solen og opgaver ud i naturen den bedste tid på landet.
27.11.2012 Hypotrichosis Vores 3 2012 foldtyre er testet fri, ikke bærer af Hypotrichosis. Rosenkær 1 Easy Game, Moeskær Router 1207 og Kammerherre Twin 966 er alle fri. Super dejligt, at Rosenkær 1 Easy Game var fri, da hans far Wilgor SDQ 55K Big Northern er under mistanke.  

Jeg kunne ønske lidt mere åbenhed omkring test blandt avlere, da det i den grad overrasker os, at Romany 1 Captain falder som bærer. At det ikke er kommet frem noget før, men en sag der starter ifm vi køber en søn af tyren.

Så jeg kan kun opfordre til at melde kendskab ind til avlsudvalget og teste alle tyre, som skal anvendes som foldtyre.

Kunne det være en ide med en lukket gruppe på www.hereford.dk for medlemmer? Debat i et lukket forum. Der er ingen, der pt bruger foreningens facebook med oplysninger, som ikke kunne være skrevet på www.hereford.dk.

Vores indsamlet materiale fra juli blad, www.hereford.dk og 3 test af egne tyre er placeret her:

oversigt: klik her.

27.09.2012 Stamtavler Stamtavler på alle aktive hundyr: klik her.

 

25.02.2012 Kælvningssæson 9 øremærker isat, kalve født indenfor de sidste par dag.
Vi har nu 19 kalve og nyder at vi rykkede start af kælvningssæson med 2 mdr fra sidste år.
Kalve pr. årsko er steget fra 0,8 til 1,1. (Det faldt fra 1,2 til 0,8 pga vi rykkede vores løbninger.

Vores nye tyr Rosenkær 1 Easy Game er godkendt som en super kvietyr. Ingen hjælp til 12 kvie kælvninger. Næste vurdering af tyren er når vi ser afkom, tyrene 12 mdr gamle, vurdering af klassificering/ muskelfylde/ bagpart.

Vi skiller os ikke af med ham, men han kan måske udlånes en periode i 2012.

Vi har 4 avlstyre til 40 hundyr i 2012, så det er nok lige rigeligt.
06.02.2012 Græsslåning om vinteren Efter 1 uge med rigtig megen frost, så kan græsset bære nede ved åen.
Anders har slået tuegræsset med græspudseren, områder som vi ellers ikke kan køre på.
I samme område får vi ofte overført leverikte til kreaturerne, så vi anvender kun stykkerne primært i juni/juli til afgræsning.
27.11.2011 Storm Dagens stormvejr kostede lidt stakit, samt en lysplade på et maskinhus.
Heldigvis ikke mere, end vi kan ordne selv, så forsikring ikke skal inddrages.

Heldigvis har vi udsat kælvninger i år til ultimo januar, sidste år havde vi 10 kælvninger i november, hvor der var sne, sne.

27.11.2011 Indvoldsorm I seneste Hereford blad kunne I læse om lever-ikte. Vi har i år fået Closamectin til den ene halvdel af ungdyr og dette med god erfaring, der blev hurtigt ændret, bedre foderoptagelse og stop af tynd mave. Vi har tidligere år anvendt Faxinex, der kan være lidt voldsomt til unge dyr.

Jørn Block fik Valbazen og vi har også tidligere givet Faxinex (ens med Kirstein, artiklen i hereford bladet). Begge skal gives i munden.

Til vores fravænningstyre har vi i år fået noget nyt, til nakke/ryg og vi synes også det har haft en god effekt. Der er ikke så meget tynd mave i flokken, de var lidt svære at fodre de første 2-3 uger efter fravænning. Det hedder Closamectin.

På pakken står der
Til behandling af blandede infestationer med ikter og nematoder eller leddyr, forårsaget af rundorm, lungeorm, øjenorm, oksebremselarve, mider og kvæglus. Der er en effekt på > 95% af ikter efter 12 uger(voksne) og efter 7 uger (umodne).

Prisen er godt 1000kr for 1 l.

De dyr som har gået på markjord i sommers er ikke udsat for leverikte. Om foråret sorterer vi køer efter om de skal slagtes eller ej, således at dem der slagtes i efteråret går i områder, hvor vi kan have leverikte. Køerne slagtes, istedet for behandling, mens deres kalve behandles. I år har vi slagtet 18 køer, vi har 5 tilbage til levering i januar/februar.

Uanset valg af medicin, skal der slagteafregning med leverikte eller gødningsprøve, for at recept kan udstedes.

26.08.2011 Afregning Vi er startet med at slagte de køer, som ikke er løbet. Den hidtil bedste afregning på et hundyr, hun vejede 528kg og klassificering i 7.
Som vi skrev i seneste blad, det er sjovt at slagte hereford og afregningen er syn for vores avlsarbejde. Tunge hundyr.

De næste 4 køer er tilmeldt.

18.07.2011 Fluestik Vores forsøg med fravænning af kalve født i november inden udbinding i maj gentages ikke næste år.
Kalvene var svære at starte op, gik i stå et par gange og tynd mave.
Nu har medio juli har vi så haft dyrlæge 2 gange, begge til køer med fluestik, køer som går uden kalv. Fluestik sker aldrig, hvis koen bliver malket. Den ene ko er 3 patter ødelagt, så den slagtes til efteråret, den anden ko, her er kun een pat ramt, så den få en kalv til vinter.
Vi har valgt ikke at få patterne skåret af, men malker i stedet puds ud 2 gange dagligt - læs her ekstra arbejde.
06.07.2011 Flyvehavre Forberedelser til høst er startet. Et lejetstykke jord har flyvehavre, så der skal bruges et par aftener.
06.07.2011 Kælvning En kvie har kælvet. Det er udenfor sæsonnen, hvor vi ønsker kalve, men alternativet var at kvien rykkes til 2012. 
10.05.2011 Spændende tyre kalv Stamtavle på Kammerherre G Twin966, kalven er født 17.3.2011 og utrolig flot. Kalven er endvidere i temperament som en hund. Årsag, den fik mælk de første 3 dage, da moderen var ramt af mælkefeber pga tvillinger.
07.05.2011 Klovbeskæring Afledt af kødkvægsartiklen fra Mikkel Christiansen, Markeslevgård, at klovbeskæring var en fast årlig opgave, samt at jeg skulle aflevere slagteårsagskoder på køer til vores dyrlæge, fik os til at skrive til LR, at vi som kødkvægsfolk har brug for årsagskoder, som malkekvægsfolk ikke nødvendigvis også vil bruge. Der findes årsagskode til "Malketid", som er irrelevant i kødkvægsbesætning. Kalvene må bruge den tid de vil. Til gengæld mangler vi en årsagskode, at koen kræver klovbeskærer, det er her lig med at koen vælges ud til slagtning. Klovbeskæring er fint til dyrskuer, slut.
Vi solgte for 15 år siden 2 hundyr til en besætning og et par år senere, fik vi at vide, at det kun var vores køer, som de skulle klovbeskæres. Ikke de køer, som de ellers havde indkøbt/avlet. Siden har vi haft "brug af klovbeskærer", som en parameter til at frasortere hundyr, avle stærke lemmer.
I dag har vi ingen køer, der bliver klovbeskåret.
27.01.2011 Klubmøde med avlsudvalg Klub Nordjylland afholdt avlsmøde her hos os, med opfølgning fra sidste års rundrejse. Avlsudvalget ønsker på den måde at komme ud i klubberne og møde de lokale medlemmer. Avlsudvalget møder de fleste medlemmer via dyrskuerne og disse møder har været positive og der gentagelse.

Mogens Stendal og Gert Pets gennemgik et flot arbejde af den kommende typebeskrivelse af hereford, samt det nye 2011 spørgeskema.

Mødet startede med en rundtur i staldene og det var dejligt at få gode kommentarer til vores ungtyre. (der er nogle med bagpart og en rigtig god ryg, 914 blev bemærket)

Stamtavle på 914, Kammerherre
Fido M725 E914
 

02.01.2011 8 nye kalve 8 nye kalve er mærket, født siden 27.12.

Anni har været i København. Vores datter er kommet hjem fra Vietnam via København.

Anders har været hjemme, passet dyrene, døjet med frost og sne, samt 8 kælvninger på stribe.

Der er nu 11 tyrekalve og 5 kviekalve.

Vores tyre fra sidste år, på knap et år, er efter en søn af Harvie Jackpot eller irske Dorepoll Headliner, tyrene efter Dorepoll headliner har nok mest muskulatur.

Ønsker du ny avlstyr efter en af disse, så er du velkommen til at besøge vores besætning, 

24.10.2010 Ny dagbog, ny kælvningssæson Så er det igen tid for oprydning af dagbogen.

Om 14 dage starter ny kælvningssæson, hvor 6 kvier er udregnet.
Den kommende sæson kælver 37køer og 16 kvier.

Fra 2010 har vi 25 kvier og 17 tyrekalve. Alle tyrekalve er vejet til 200dage.

Hvis Anders skal pege en lovende avlstyr ud, så er det nr 914. Den er fra 15.3 og vejede 400kg i går, svarende til 362kg ved 200dage.